KOŠICE

Komenského 3

040 01 Košice

+421 905 107 881

kosice@centravi.sk

PREŠOV

Vodárenská 3

080 01 Prešov

+421 919 031 421

presov@centravi.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Skuteckého 30

97401 Banská Bystrica

+421 915 951 215

bbystrica@centravi.sk

BRATISLAVA

Hálkova 11

831 04 Bratislava

+421 944 012 234

centrum@cvibratislava.sk

TRNAVA

Trhová 2

2. poschodie č.d.240

917 01 Trnava

+421 915 874 175

trnava@centravi.sk

TRENČÍN

646 Soblahov

913 38 Soblahov

0908 300 280

trencin@centravi.sk

ŽILINA

Saleziánska 4

010 01 Žilina

+421 915 952 123

zilina@centravi.sk

O projekte RVIS

V apríli 2014 nadácia SOCIA rozbehla projekt s názvom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. Prostredníctvom grantového programu v spolupráci s dánskou nadáciou Velux si dala za úlohu
v priebehu troch rokov vytvoriť tri Centrá včasnej intervencie. Ich cieľom je poskytovať včasnú podporu rodinám formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania. Centrá by sa mali stať hlavnými zdrojovými organizáciami v oblasti včasnej intervencie pre svoje mesto/región.

V rokoch 2016 a 2017 podporil Rozvoj včasnej intervencie dobročinný
Ples v Opere celkovou sumou takmer 500 000 EUR. Následne nadácia SOCIA spolu
s lokálnymi odborníkmi otvorila 3 ďalšie CVI a posilnila celkové fungovanie siete CVI.

V roku 2018 nadácia SOCIA v spolupráci s mestami Trnava, Piešťany a Hlohovec
založila a otvorila zatiaľ posledné CVI – v Trnave.

Projekt RVIS sa stal s jedným nosných programov nadácie SOCIA s cieľom rozširovania
a posilňovania služby včasnej intervencie aj v ďalších regiónoch Slovenska.

 

 

Projekt RVIS podporil:

Vznik a rozvoj siete Centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach,
Trenčíne, Trnave, Prešove a Žiline. CVI pôsobia ako samostatné neziskové organizácie.

Zmapovanie služieb včasnej intervencie v rezorte školstva,
zdravotníctva a rezorte sociálnych vecí.

Návrh rozvoja včasnej intervencie – nutné zmeny v legislatívnej, organizačnej, finančnej
a metodickej oblasti (tzv. cestová mapa rozvoja včasnej intervencie).

Vznik strešnej organizácie - Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej
intervencie. Jej hlavnými cieľmi sú podpora dostupnosti služieb včasnej intervencie
pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi, alebo s deťmi v riziku zaostávania
vo vývine a podpora kvality SVI vrátane odborného rastu poradcov včasnej intervencie.

CENTRÁ VČASNEJ INTERVENCIE

SOCIA, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

socia@socia.sk

www.socia.sk

PODPORA RODINÁM A DEŤOM

socia@socia.sk